HYPOTHEEK RENTEMIDDELING

Rentemiddeling

Rentemiddeling is een vaak vergeten instrument om te komen tot:

 • Direct lagere maandlasten
  • Meer zekerheid door mogelijkheid van nieuwe "langere" rentevaste periode
  • Zonder boete, notariskosten uw rentetarief te verlagen
  • Zonder aanpassing van de aflosvorm uw maandlasten te verlagen
  • Bij echtscheiding, mogelijk gebruik van lagere rente en "toetsen op 10 jaar vast"

Vormen van rentemiddeling:

  • Klassieke rentemiddeling - Boete contant maken inclusief rekening houden boetevrije aflossing
  • Zuivere rentemiddeling - geen rekening houden met boetevrije aflossing
  • Obvion, Woonfonds
  • Zuivere rentemiddeling + 0.2% rente opslag - geen rekening houden met boetevrije aflossing
  • Rabobank(LET OP: extra boete bij verhuizen!!)
  • Onzuivere rentemiddeling - Boete uitsmeren over nieuwe rentevaste periode en geen rekening houden met boetevrije aflossing
  • SNS
  • Rentesmeren + 0.2% rente opslag- rente verschil restant huidige rvp uitsmeren over de nieuwe rentevasteperiode + 0,2%
  • ABN AMRO, Florius, Moneyou
  • Rentesmeren - rente verschil restant huidige rvp uitsmeren over de nieuwe rentevasteperiode
  • ING

Voor meer informatie, neemt contact op met uw financieel adviseur.

Tip:

De nieuwe Europese wetgeving inzake hypotheken is aanstaande, de Mortgage Credit Directive, deze wet bepaalt onder meer dat de boete nooit het financiële nadeel van de kredietgever mag overschrijden.

Overzicht geldverstrekkers

ABN AMRO

  • € 250,- administratiekosten
  • een vaste opslag van 0,20% (rentemiddelingsopslag)
 • Lees meer>>

Aegon

Allianz

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Argenta

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

ASR

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Attens hypotheken

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

BLG

  • € 150,- administratiekosten
  • een vaste opslag van 0,15% (rentemiddelingsopslag)
  • Van de huidige rentevaste periode moet dan minstens 12 maanden verstreken zijn en de resterende renteperiode moet nog minimaal zes maanden duren. Bij tussentijdse verkoop na rentemiddeling kunnen de kosten fors oplopen.
  • Bij verkoop van de woning en/of geheel of gedeeltelijke aflossing binnen twee jaar na rentemiddeling, is een extra vergoeding verschuldigd. Die extra vergoeding is een compensatie voor de rente die BLG is misgelopen op de oude lening. Deze extra vergoeding is maximaal drie procent van de restant hoofdsom.
  • Rentemiddelen is toegestaan naar een rentevaste periode van 3, 5, 7, 10 of 12 jaar. De nieuw gekozen rentevast periode kan vanzelfsprekend niet langer zijn dan de looptijd van de hypotheek. Leningdelen kunnen tijdens deze aanpassing van de rente niet worden samengevoegd en/of verhoogd.

BijBouwe

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Centraal beheer

Delta Lloyd

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Florius

  • € 250,- administratiekosten
  • een vaste opslag van 0,20% (rentemiddelingsopslag)
 • Lees meer>>

Hypotrust

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

ING BANK (POSTBANK)

IQWOON

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Lloyds Bank (Bank of Scotland)

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Moneyou

  • € 250,- administratiekosten
  • een vaste opslag van 0,20% (rentemiddelingsopslag)
 • Lees meer>>

Merius

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

MUNT Hypotheken

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Nationale Nederlanden

  • € 250,- administratiekosten
  • een vaste opslag van 0,20% (rentemiddelingsopslag)
  • 1 x per rentevastperiode
 • Meer info>>

NIBC

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Obvion (ABP)

Philips Pensioenfonds

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Regiobank

Rabobank(LET OP: extra boete bij verhuizen!!)

  • € 350,- administratiekosten
  • een vaste opslag van 0,20% (rentemiddelingsopslag)
  • 1 x per rentevastperiode
  • Boete bij verhuizen maximaal 3%
 • Meer info>>
 • Overige info>>

SNS Bank

SPF Beheer Hypotheken

Syntrus Achmea

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Triodos

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Van Lanschot

Venn Hypotheken

  • NOG GEEN RENTEMIDDELING

Westland Utrecht

Woonfonds

Overig info

TIPS OF EXTRA INFO LAAT HET ONS WETEN: info@hypotheekbond.nl

Geen rentemiddeling bij uw geldverstrekker, toch verzoek indienen

Rentemiddeling berekenen

Selectie maken

Training en cursus rentemiddeling voor adviseurs

1. Voorbeeld brief of email klant / relatie

Naam bank / geldverstrekker

Adres

Postcode & Plaats

Datum: ..... - ..... - 20...

Betreft: Verzoek tussentijdse renteaanpassing / rentemiddeling

Geachte heer, mevrouw,

Graag zouden wij voor onze hypotheek een overzicht ontvangen met de mogelijkheden van een tussentijdse rentemiddeling. Gewenste voor stel voor de nieuwe rentevaste periode is ... jaar.

 • Hypotheeknr: ...........

Tevens verzoeken wij u om de eventuele bijkomende extra kosten van deze middeling duidelijk weer te geven.

Naast het verzoek tot rentemiddeling ontvangen wij u van u graag de volgende gegevens:

 • Overzicht van de huidige te betalen rentepercentage per leningdeel en de einddatum van de bijhorende rentevaste periode
 • Opgave van de eventuele boeterente bij beëindiging hypotheek & proforma aflosnota

Graag ontvangen wij van u een bevestiging van deze brief /mail.

Met vriendelijke groet,

Uw naam

uw adres

Uw postcode - plaats

Uw telefoonnummer

UW e-mail adres

2. Voorbeeld brief of email samen met uw intermediair

Naam Naam bank / geldverstrekker

Adres

Postcode & Plaats

Datum: ..... - ..... - 20...

Betreft: Verzoek tussentijdse renteaanpassing / rentemiddeling

Geachte heer, mevrouw,

Graag zouden wij voor onderstaande relatie een overzicht ontvangen met de mogelijkheden van een tussentijdse rentemiddeling.

Gewenste voor stel voor de nieuwe rentevaste periode is ... jaar.

 • Hypotheeknr: ...........
 • Naam relatie
 • Adres relatie
 • Postcode & plaats relatie

Tevens verzoeken wij u om de eventuele bijkomende extra kosten van deze middeling duidelijk weer te geven.

Naast het verzoek tot rentemiddeling ontvangen wij u van u graag de volgende gegevens:

 • Overzicht van de huidige te betalen rentepercentage per leningdeel en de einddatum van de bijhorende rentevaste periode
 • Opgave van de eventuele boeterente bij beëindiging hypotheek & proforma aflosnota

Graag ontvangen wij van u een bevestiging van deze brief /mail.

Met vriendelijke groet,

Naam adviseur

Kantoornaam

Kantoor adres

kantoor postcode - plaats

Kantoor telefoonnummer

Kantoor e-mail adres

Kantoor relatienummer

3. Voorbeeld brief of email naar relatie's/consumenten

Naam relatie

Adres

Postcode & Plaats

Datum: ..... - ..... - 20...

Onderwerp: samen onderzoeken of rentemiddeling interessant is

Geachte heer, mevrouw <naam>,

Zoals u weet administreren wij uw hypotheek in de systemen van De Nationale Hypotheekbond. Deze geavanceerde software geeft de zekerheid van de laagste maandlasten. Het controleert niet alleen op rente maar ook op alle overige kosten.

Volgens onze administratie loopt (een deel van) uw rentecontract bij <Verstrekker> loopt af per <Einddatum>.

Historisch lage hypotheekrente

We hebben uw dossier bekeken en verwachten dat u in aanmerking komt om uw ‘rente te middelen’. Dit wil zeggen dat wij in onderhandeling kunnen gaan met de geldverstrekker om uw rente te verlagen en deze weer voor een langere periode vast te zetten. U maakt dan gelijk gebruik van de huidige historisch lage hypotheekrentetarieven.

Het voordeel voor u is:

 • dat uw maandlasten lager worden
 • dat uw rente weer voor een lange periode vast staat
 • u betaalt geen boete en notariskosten

We willen u graag uitnodigen om deze mogelijkheden samen te onderzoeken. Het kan natuurlijk zijn dat nu u andere wensen heeft dan toen u de hypotheek afsloot. Daarnaast zijn de fiscale ‘spelregels’ anders dan voorheen. Al deze zaken komen aan de orde tijdens de eerste vrijblijvende oriëntatie op kantoor.

Neemt u contact op met ons kantoor op <telefoonnummer> om een afspraak in te plannen met een ervaren hypotheekadviseur?

Met vriendelijke groet,

Kantoornaam

Kantoor adres

kantoor postcode - plaats

Kantoor telefoonnummer

Kantoor e-mail adres

Kantoor relatienummer

UPDATE

De Staatssecretaris van Financiën lost de fiscale bezwaren rentemiddeling op en roept banken en verzekeraars op om rentemiddeling direct mogelijk te maken, lees meer>>

UPDATE

Minister Dijsselbloem vraagt geldverstrekkers om rentemiddeling aan te bieden, lees meer>>