Rabobank Rente Middelen

UPDATE 3 juni 2015

Belastingdienst niet eens met Rabobank over opstelling inzake hypotheekrenteaftrek en rentemiddeling.

Antwoord Belasting op de mail van - 3 juni 2015

Geachte heer,

Uit de door u geschetste casus blijkt dat bij oversluiting van de bestaande hypothecaire geldlening geen extra bedrag wordt bijgeleend.

Het oorspronkelijke leenbedrag bedroeg € 200.000 en blijft na oversluiting ongewijzigd € 200.000.

Dat de verschuldigde boeterente bij oversluiting middels rentemiddeling in tijd uitgesmeerd aan de geldverstrekker wordt vergoed, vormt daarom geen beletsel.

De overgesloten lening dient uiteraard wel te blijven kwalificeren als een eigen woning lening.

Met vriendelijke groet,

R. Lemans

Belastingdienst

Postbus 18500

3501 CM Utrecht

Mail t.a.v. de Belastingdienst - 3 juni 2015

Geachte heer Lemans,

Zoals met u besproken ontvangt u de opstelling van de Rabobank in verband met de mogelijkheid om rente te middelen.

Rentemiddeling

"Rabobank biedt deze mogelijkheid niet. Deze methoden zijn ook niet altijd even transparant. Daarnaast zit er fiscaal een probleem. Immers door de boeterente uit te smeren over de nieuwe rentetermijn wordt deze feitelijk gefinancierd. Dat deel is dan ook niet aftrekbaar, maar ook niet als zodanig inzichtelijk te maken in de financiële jaaroverzichten. Voor zover wij weten heeft deze methode ook (nog) geen goedkeuring van de fiscus."

​In de bijlage treft u mijn antwoord en berekening aan die ik heb verzonden naar de Rabobank.

Volgens mij is er geen verschil of dat ik de boeterente in 1 keer betaal(€ 20.000,-) of dat ik deze uitsmeer in een percentage over de gehele looptijd van de nieuwe rentevaste periode. Dit percentage komt overeen met de genoemde € 20.000,-. Bij middeling wordt de eigenwoningschuld niet verhoogd en is er geen financieel nadeel voor de belastingdienst.

Indien rentemiddeling fiscale consequenties heeft met betrekking tot de aftrekbaarheid dan verbaasd het mij dat partijen zoals ING, SNS, ACHMEA WOONFONDS, OBVION(Rabobank dochter??) dit aan bieden.

Zie ook https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2015/597717-banken-moeten-rentemiddeling-aanbieden/

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,