https://sites.google.com/site/rentemiddeling/

ING Rentemiddeling berekening NA 1 januari 2014
Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de wijze waarop de ING de berekening maakt voor de door u aangevraagde Tussentijdse Rente Aanpassing(Rentemiddeling).

Rentemiddeling
U heeft voor rentemiddeling gekozen, hierdoor is er in uw nieuwe rentepercentage een middelingsopslag verrekend.  

Uitgangspunten:
 • € 200.000,- restant hoofdsom bestaande hypotheek
 • 6.5% rentepercentage bestaande hypotheek 
 • 4.5% actuele 5 jaars hypotheekrente
 • 5.4% actuele 10 jaars hypotheekrente
Berekening nieuwe rente
De actuele 10 jaars hypotheekrente van 5,4% wordt gecorrigeerd met een middelingspercentage
 
Zo wordt het middelingspercentage berekend
Deze klant zou nog 5 jaar 6,5% betalen. De ING kan momenteel 4.5% in rekening brengen voor een soortgelijke nieuwe lening met een rentevaste periode van 5 jaar. Het renteverschil is dus 2% op jaarbasis. Voor de resterende rentevaste periode is dit dus 10%.

Uitgesmeerd over de nieuwe nieuwe rentevaste periode van 10 jaar, die de deze klant heeft gekozen, komen we uit op een middelingsopslag van 10%/10 jaar = 1% op jaarbasis.

Nieuwe rentepercentage
De nieuwe (middel)rente voor een rentevaste periode van 10 jaar is 5.4% + 1% = 6,4% 

Bijlage
In de bijlage treft u een kopie aan van de officiële tekst van de ING, download hier>>ING Rentemiddeling berekening VOOR 1 januari 2014
Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de wijze waarop de ING de berekening maakt voor de door u aangevraagde Tussentijdse Rente Aanpassing(Rentemiddeling).

Wanneer moet u een boete betalen?
Is uw huidige hypotheekrente hoger dan de actuele dagrente van de resterende rentevaste periode voor nieuwe soortgelijke hypotheken, dan bent u boete verschuldigd.

Hoe wordt de boete berekend?
Allereerst mag u per kalender jaar 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het hypotheekbedrag waarover de boete wordt berekend.

Voorbeeld:
 • U hebt een hypotheek van € 200.000; 
 • u hebt een rentevaste periode van I 0 jaar; 
 • met een rente van 6,5%. 
 • De restant rentevaste periode is nog 5 jaar; 
 • de actuele rente voor een nieuwe rentevaste periode van 5 jaar is 5,0%
De boete wordt berekend over het verschil in rente over het hypotheekbedrag gedurende de restant
rentevaste periode. En dit wordt contant gemaakt op de ingangsdatum van de nieuwe rentevaste
periode.

De berekening van de boete is:
 • (6,5% - 5,0%)x(€ 200.000 - 20%boetevrij) x 5 jaar= bruto € 12.000 en dat contant gemaakt is € 10.598,14.
De formule voor de berekening van boete met contante waarde voor maandbetaling is:
 • (p/q - 1)x hx (1 - 1/(l + q/1200)n)
 • p = de contractrente
 • q = de actuele rente
 • l = hypotheekbedrag minus het bedrag dat boetevrij mag worden afgelost
 • n = de restant rentevaste periode in maanden

Ċ
Jeroen Oversteegen,
1 jun. 2015 23:14