OBVION Rentemiddeling berekening
OBVION wat zijn de regels bij rentemiddeling?

Een rentemiddelingsvoorstel kan worden aangevraagd: 
 • één keer per 24 maanden;
 • voor rentevaste perioden met een oorspronkelijke duur van langer dan twee jaar;
 • als de rentevaste periode tenminste 24 maanden heeft geduurd;
 • als u de offerte voor rentemiddeling accepteert, wordt eenmalig €150,- kosten in rekening gebracht.
Voorwaarden:
 • een rentemiddelingsvoorstel heeft een geldigheid van drie weken;
 • de nieuwe rentevaste periode is tenminste net zo lang als de oorspronkelijke duur van de huidige rentevaste periode.
 • de einddatum van de rentevaste periode mag niet later zijn dan de einddatum van de looptijd van het leningdeel. Wanneer
 • Obvion geen rentevaste periode voert die hieraan voldoet dan moet de naast hoger gelegen rentevaste periode worden gekozen;
 VOORBEELD:
 • Oorspronkelijke rentevaste periode = 30 jaar
 • Restant looptijd van het leningdeel =  18 jaar
 • Tussentijdse rentemiddeling: naast hoger gelegen rentevaste periode = 20 jaar.
Wat is de rekenmethodiek bij rentemiddeling?
Voor een rentemiddeling wordt de volgende formule gehanteerd:
 
(A1 x A2) + (B1 x (B2 – B3))
--------------------------------------   = nieuwe akterente voor gekozen rentevast periode
                     C
 
 • A = A1: huidige akterente van lopende lening x A2: restant rentevaste periode in maanden
 • B = B1: actuele marktrente voor gekozen rentevaste periode x (B2: nieuwe rentevaste periode – B3: restant oude rentevaste periode)
 • C = nieuwe rentevaste periode in maanden (gelijk of langer dan de huidige rentevaste periode)
De uitkomst wordt ‘rekenkundig’ afgerond op één decimaal achter de komma.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze Telefoonservice, te bereiken op nummer 088-1470 200.
 
Met vriendelijke groet,

Medewerkster Beheer
 
+31 (0)88 1470 200 
info@obvion.nl
 
 
Obvion N.V.
Postbus 3005
6401 DM Heerlen