In reactie uw mail van 5 juni 2015 treft u hieronder de formule aan voor het berekenen van de TRAM-regeling (Tussentijdse Rente-Aanpassing tegen Middeling). 

Rm = Rn + (Ro -Rr) * (Lo)/  (Ln)  * 1,25 
                      (Ln)
  • Rm = middelrente
  • Rn = nieuwe rente voor nieuwe rentevaste periode
  • Ro = oude rente
  • Rr = huidige marktrente behorend bij de resterende rentevaste periode
  • Lo = resterende rentevaste periode (evt. in maanden)
  • Ln = nieuwe rentevaste periode(evt. in maanden)
 Voor de actuele rentes verwijzen wij u naar onze website: http://www.westlandutrechtbank.nl/Actuele-Hypotheekrente.htm   
 
 
Vragen?
Veel antwoorden kunt u vinden op westlandutrechtbank.nl. Heeft u vragen over deze mail ?
Neem dan contact op met de afdeling Klantbeheer, telefoonnummer (020) 591 38 89. Wij helpen u graag verder.
                
Afdeling Klantbeheer 
WestlandUtrecht Bank 
Postbus 10394, 1001 EJ Amsterdam 
T (020) 5913889